Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Dom można zbudować tylko na działce budowlanej. Jednak nie zawsze istnieje ona na tych prawach. Jak więc przekształcić działkę rolną na budowlaną. Grunty rolne są tańsze od działek budowlanych, jak i roczny podatek od nich. Samo przekształcenie działki rolnej w budowlaną wymaga czasu i wielu zbiegów, a także znajomości przepisów i uzyskania wielu pozwoleń administracyjnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Wyłączenie działki z produkcji rolnej może nastąpić w momencie, kiedy gmina jest w trakcie ustalania takiego planu lub jego zmiany. Na początku należy ustalić, jakie jest przeznaczenie dla danej działki w planie zagospodarowania. Jeśli takiego planu nie ma, wówczas trzeba się zastanowić nad kupnem, gdyż może się okazać, że działka nigdy nie zostanie przeznaczona na zabudowę lub w jej okolicy mogą powstać zabudowania, które nam nie odpowiadają (np. autostrada). Dlatego tak ważne jest zasięgnięcie informacji w odpowiednim wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej. Tam, jeśli nawet nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, powinny być informacje dotyczące przeznaczenia poszczególnych obszarów miejscowości.

Wyłączenie działki z produkcji rolnej

Pierwszym krokiem jest odrolnienie ziemi i wyłączenie działki z produkcji rolnej. Najważniejsze, aby grunt był odrolniony ponieważ wówczas można się ubiegać o wyłączenie działki z produkcji rolnej. Jeśli jednak nie ma planu zagospodarowania, a działka nie jest odrolniona wówczas nie jest możliwe przeprowadzenie tej czynności. Należy więc brać pod uwagę tylko i wyłącznie działki, które zostały w planie zagospodarowania przestrzennego odrolnione.

Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej

W celu wyłączenia działki z produkcji rolnej należy złożyć wniosek do właściwego dla miejsca położenia działki Starostwa Powiatowego – Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami.

Wniosek powinien zawierać:

  • akt notarialny potwierdzający własność działki,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej działki,
  • kopię mapy zasadniczej działki (uwzględniając jakość gleby) i projekt jej zagospodarowania, gdzie
  • teren, który ma być wyłączony z produkcji rolnej jest zaznaczony.

Zgodę na wyłączenie gruntów rolnych należy mieć tylko dla gleb dobrej jakości. Za wyłączenie gruntów wnosi się odpowiednią opłatę, która zależy od powierzchni działki oraz celu jej przeznaczenia.

W momencie przyznania decyzji o wyłączeniu działki z gruntów rolnych – lub w sytuacji, gdy na działce są gleby niskiej jakości – można składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę

Jeśli nie ma planów zagospodarowania, rozwiązaniem może być zabudowa siedliskowa. Nie trzeba wówczas przeprowadzać wszystkich niezbędnych czynności związanych z wyłączeniem i odrolnieniem, jeśli przynajmniej jedna działka korzystająca z tej samej drogi jest budowlana. W tym przypadku pozwolenie na budowę jest wydawane, gdy dana zabudowa przekroczy średnia powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie.

Nie bądź żyła! Skomentuj ;)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *